Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

 

Ghid de calatorie

...Termenii comerciali generali și condițiile de transport se aplică la rezervarea călătoriilor și la transportul de călători în cadrul rețelei de autocare operate de Exotc World Travel.

 

A. Biletele de călători

Biletele de călătorie sunt nominale și nu pot fi înstrăinatate unui terț pasager și trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităților abilitate să efectueze controale. Pentru ca pasagerii să se poată imbarca în autocar este nevoie sa prezinte biletul tipărit sau în format electronic. Pentru călătoriile internaționale pasagerul trebuie sa poată prezenta documentele necesare la punctele vamale. Fiecare călător care deține un bilet valabil are dreptul la un loc în autocar. Nu se pot rezerva anumite locuri. Călătorii sunt liberi să aleagă orice loc în toate autocarele.

 

B. Îmbarcarea

Se recomandă călătorilor să fie prezenți în punctul de plecare cu 20 minute înainte de începerea călătoriei. În caz contrar, dreptul la transport și rezervarea călătoriei pot fi realocate în cazul în care călătorii nu sunt prezenți la ora și la locul de plecare programate pentru cursa rezervată.

 

C. Bagaje

In costul biletului pasageri au inclus un bagaj de cala de maxim 40 kg. Pasagerii sunt responsabili pentru încărcarea bagajelor atunci când schimbă vehiculul. Șoferul autocarului poate să ofere asistență numai în cazuri excepționale, fapt care nu justifică pretenții în acest sens din partea călătorilor. Călătorii trebuie să depoziteze și să monitorizeze bagajele de mână în spațiul pentru pasageri, astfel încât să se asigure că nu compromit siguranța și buna funcționare a autocarului și că nu deranjează alți călători. Nu există nicio asigurare pentru obiectele uitate sau abandonate în autocar.

 

 

D. Anulari și modificari

Dacă biletul de călătorie se anulează pot interveni penalități care vor fi comunicate de către emitent În cazul modificărilor de bilet, dacă acestea presupun taxe suplimentare, pasagerul are obligația de a le achita.

 

E. Obligațiile generale ale călătorilor

Călătorii trebuie să respecte instrucțiunile emise de șofer și de personalul de însoțire. Șoferul și personalul de serviciu sunt autorizați să refuze orice persoană care este în mod evident sub influența alcoolului sau a drogurilor. Același lucru se aplică și călătorilor care compromit siguranța restului călătorilor din alte motive sau care pot afecta în mod semnificativ bunăstarea acestora. În aceste cazuri, nu există dreptul la mijloace de transport alternative. Fumatul este interzis la bordul autocarului. Această interdicție include și țigaretele electronice.

IMPORTANT!!!

Ruta pentru  TUR/PLECARE din  Romania poate sa fie:

- Bucuresti,  Pitesti, Ramnicu Valcea, Sibiu, Deva, Arad.

sau

- Bucuresti, Pitesti, Slatina, Craiova, Targu Jiu, Petrosani, Deva, Arad.

In functie de numarul de calatori pentru ficare cursa se va stabili ruta principala iar pentru celelalte statii se va face transfer cu microbuze proprii sau ale parteneriilor pana la autocarul cu  care se va caltorii spre UK.


Ruta pentru RETUR/SOSIRE in  Romania poate sa fie:

- Arad, Deva, Sibiu, Ramnicu Valcea, Pitesti Bucuresti.

sau

- Arad, Deva, Petrosani, Targu Jiu, Craiova, Slatina, Pitesti, Bucuresti.

In functie de numarul de calatori pentru ficare cursa se va stabili ruta principala iar pentru celelalte statii se va face transfer cu microbuze proprii sau ale parteneriilor pana la destinatia finala a fiecarui calator.

La intrarea in Romania calatorii vor fi informati de ruta parcursa , continuarea calatoriei reprezinta acordul calatorului cu privire la ruta stabilita.

Pentru orasele care nu se afla in rutele principale se va asigura transfer cu microbuze proprii sau ale parteneriilor pana la pana la autocar sau la destinatia finala a fiecarui pasager.


Regulament privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

Stimate Client

SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L , responsabilitatea noastra in aceasta relatie cu clientii implica si modul in care avem grija de datele personale. Prin urmare, din 25.05 2018 ne vom alinia la standardele impuse de UE privind protectia datelor cu caracter personal, stipulate in Regulamentul UE 679/2016.

 1. Definitii:

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:

 1. Date cu caracter personal”:sunt acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizic care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare un identificator online, e.t.c

 2. Beneficiar”pasagerul curselor noastre regulate sau ocazionale;expeditorul coletelor pe care le colecteaza si transporta SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L .

c)„Operator”:desemneaza SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal

d)„Responsabil de prelucrare”: SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L / Urgent Cargus (in cazul activitatii de coletarie)

e)„Subcontractor”: in cazul activitatii de transport colete, desemneaza orice organism tert partilor, care au o relatie contractuala cu SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L pentru furnizarea serviciilor de transport colete.

f)„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.

g„Violarea datelor cu caracter personal”desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

 1. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:

-date personale: nume, prenume, adresa, telefon;

-date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate

 1. Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioda de timp cat exista relatia comerciala intre parti, cu indeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

Operatorul proceseaza datele cu caracter personal la sediul central SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L.  din Deva, str. Iuliu Maniu, bl D1 ap 4 parter , jud. Hunedoara si nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza datele cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

 1. Scopul prelucrarii datelor personale

Prelucram datele cu caracter personal in scopul legal al rezervarii unei calatorii pe cursele noastre sau ale partenerilor, emiterii biletului de calatorie sau al primirii/expedierii/predarii coletelor. Prelucrarea datelor este necesara pentru a facilita activitatea de rezervare a locului in autocare, incasare, emitere bilet, comunicare permanenta cu pasagerii si cu expeditorii/destinatarii coletelor trimise. Aceste date vor fi prelucrate in cadrul firmei noastre si vor fi folosite doar pentru analiza interna si statistica, pentru imbunatatirea serviciilor proprii si pot fi transferate doar organelor abilitate la cerea acestora, respectind procedurile legale.

Mai exact, noi SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L prelucram datele in urmatoarele scopuri

- rezervarea locului in autocar, conform Conditiilor de transport

- colectarea si expedierea coletelor

- realizarea unor interese legitime ale SC EXOTIC WORLD TRAVEL S.R.L in beneficiul pasagerului precum:

 • marketing direct privind promovarea propriilor servicii de transport, transport colete, promotii, reduceri de pret, etc;

 • evaluarea gradului de satisfactie al clientului;

 • determinarea /evaluarea nevoilor de transport persoane si colete, prin mijloace automate sau nu, pentru a putea oferii servicii cit mai potrivite;

   

 1. Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:

 • pasagerii curselor noastre regulate sau ocazionale sau ale partenerilor;

 • destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarilor care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane;

 • proprietarul datelor cu caracter personal este pasagerul, in cazul trasportului de persoane sau Beneficiarul, in cazul transportului de colete.

 1. Drepturile si obligatiile Transportatorului in calitate de Operator:

- Operatorul va prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

- Operatorul va prelucra datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intru-n mod incompatibil acestor scopuri;

- Operatorul se va asigura ca datele personale colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

- Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

- Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;

-Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;

- Operatorul se asigura ca firmele subcontractante sa aibe desemenea implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

 

 1. Drepturile Beneficiarului

Noul Regulament confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal, precum:

- Dreptul de acces: Beneficiarul are dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele sale, iar daca da, sa ii oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;

- Dreptul de portabilitate, adica Beneficiarul poate primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si ca aceste infortmatii, la cererea Beneficiarului, pot fi trimise altui operator;

- Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Beneficiarului de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal;

- Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte;

- Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul Beneficiarului de a ii fi sterse datele colectate, fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau Beneficiarul si-a retras consimtamintul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, Beneficiarul se opune prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii se aplica atunci cind se contesta exactitatea datelor, pe o anumita perioada de timp suficienta pentru verificare datelor, daca prelucrarea datelor este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor, sau in cazul in care Transportatorul nu mai are nevoie de datele personale ale clientului in vederea prelucrarii, insa acesta le cere in vederea apararii unui drept in instanta;

Toate aceste drepturi, Beneficiarul le poate exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa catre SC Exotic Worldx Travel SRL prin:

- posta la adresa: Iuliu Maniu bl D1 ap. 4 parter, Deva, Jud Hunedoara

- e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Incepind cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemultumiri clientul se poate adresa responsabilului nostru cu protectia datelor cu caracter personalt prin e-mail la : e This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , iar daca exista parerea ca a fost incalcat vreun drept privind acest subiect, clientul poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Nu in ultimul rind, Operatorul se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal al tuturor clientilor nostri, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesul neautorizat asupra lor.

 

 

Vacanta Personalizata !


Warning: Creating default object from empty value in /home/exoticwo/public_html/components/com_chronocontact/libraries/chronoform.php on line 144
 
   Nume*
   Telefon*
   Email*
   Tara*
   Transport
   Din data* la*
   Tip cazare
   Nr.Stele
   Adulti* Copii*
   Varsta copii
   Buget pers.
   Cod antispam   

Newsletter
Agentia Exotic Travel este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal cu numarul 21349

Copyright Exotictravel.ro    |    Toate drepturile rezervate    |    Termeni si Conditii    |    Contact    |    Site Map